" اطاعیه مــهم مــالی"
به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند حداکثر تا تاریخ 20 دی ماه 97 فرصت دارند تا شهریه خود را بطور کامل تسویه نمایند و از طریق سایت دانشگاه اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه کنند ، عدم پرداخت شهریه مانع از حضور در جلسه امتحان و چاپ پاسخنامه می شود .

امــورمالی دانشگاه